Hình ảnh Oải hương (danh pháp khoa học: Lavandula angustifolia, tên tiếng Anh có thể là English lavender )

Oải hương cũng là một loại cây phổ biến trong vườn cảnh. Oải hương còn được gói trong những túi thơm để chống những con nhậy (cắn quần áo) và tạo nên mùi thơm cho căn phòng, quần áo. Hoa oải hương có nhiều loại khác nhau. Loài được biết đến nhiều nhất là Lavendula […]