Các giống cà tím

Tiếng Anh Tiếng Việt Màu hoa,quả Số ngày trồng Thời gian trồng Ghi chú Sắp xếp  Sắp xếp  Sắp xếp  Sắp xếp  Sắp xếp  Sắp xếp  Applegreen Eggplant  Cà tím táo xanh  Xanh  70  An early, light-green eggplant  Aubergine Du Burkina Faso Eggplant  Cà tím Phi  Đỏ  Eggplant Kamo  Cà tím Kamo  deep purple  65 […]