Giải rượu: 100g cà gai leo khô đem sắc với 400ml nước còn 150ml, uống khi thuốc còn ấm, dùng hết trong ngày. #giairuou – See more at: http://ift.tt/1TS0ofz – Chăm Sóc Sức Khỏe

Giải rượu: 100g cà gai leo khô đem sắc với 400ml nước còn 150ml, uống khi thuốc còn ấm, dùng hết trong ngày. #giairuou – See more at: http://ift.tt/1TS0ofz Chăm Sóc Sức Khỏe http://ift.tt/25wCj6N Advertisements