Trồng bí ngồi Zucchini

Hạt giống bí ngồi được nhiều người tìm mua do trái bí ngồi tốt cho sức khỏe, cây lại có thể trồng làm cảnh. Trồng bí ngồi (Zucchini, còn có tên gọi là bí ngòi, bí xanh) vô cùng dễ dàng. Một khi cây ra trái thì sẽ rất nhanh đến ngày thu hoạch. Các […]